Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Popis realizace poskytování sociální služby

Druh poskytované sociální služby: domov pro seniory

Sociální služba je poskytována: 124 klientům.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Do Domova Unhošť, si mohou podat žádost o poskytování sociální služby senioři (i manželské dvojice a druh-družka) z České republiky, přednost mají senioři žijící ve Středočeském kraji a senioři v tíživé sociální situaci (akutní nedostatek péče, hrozba vystěhování, špatné rodinné vztahy, úmrtí partnera,…)

Poslání

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Posláním služby je podpora seniorů starších 65 let, kteří jsou z důvodu svého věku, zdravotního stavu a sociální situace v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby v rámci pobytové sociální služby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, a snažíme se vytvářet klidný a bezpečný domov, potřebné zázemí a přirozené prostředí, ve snaze umožnit prožití důstojného způsobu života a pomoci klientům při udržení dosavadních společenských kontaktů.

Poskytované služby podporují klienty v jejich soběstačnosti, vedou je dle jejich možností a schopností k seberealizaci, motivují je k aktivnímu přístupu k životu a k začleňování do místní komunity .         

Cíle a Vize

Vizí Domova Unhošť je, aby v roce 2026  byla organizací, která:

 1. poskytuje kvalitní sociální službu v souladu s právními normami ČR
 2. neposiluje závislost klienta na sociální službě, podporuje jejich soběstačnost
 3. podporuje klienta v budování či udržení přirozených vztahů v rámci komunity
 4. poskytuje sociální služby v bezpečném a příjemném prostředí
 5. intenzivně spolupracuje s rodinami a blízkými svých klientů

Strategickými cíli organizace jsou:

 • zlepšení nutriční péče - na základě setkávání ze stravovací komise budou požadavky klientů zohledněny při sestavování jídelníčku (vize bod a.)
 • dokončit rekonstrukci domova ve všech částech (vize bod d)
 • v rámci rekonstrukce budovat maximálně dvoulůžkové pokoje (vize bod d.) 
 • revitalizovat zadní část zahrady (vize bod d.)
 • do systému individuálního plánování sociální služby zahrnout v čem klienta podporujeme, aby si udržel svoji soběstačnost, byl co nejméně závislý na sociální službě a udržoval své vztahy v rámci běžné komunity (vize bod b, c) 
 • do systému jednání se zájemcem o služby a individuálního plánování sociální služby zahrnout spolupráci s rodinou a blízkými našich klientů (vize bod e)
 • rozšířit nabídku volnočasových aktivit o zoo koutek (vize bod a) 

Cílová skupina:

 • senioři, kteří jsou ještě při hlavních úkonech soběstační
 • senioři s poruchou hybnosti, vnímání, komunikace
 • senioři se sníženou fyzickou aktivitou, soběstačností a sebe péčí 
 • manželské dvojice, druh – družka

Služby neposkytujeme jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • osoba trpí poruchou osobnosti, která by narušovala kolektivní soužití

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb

příspěvková organizace

Stř kraj