Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Středočeský kraj
Krajský úřad, Zborovská 11
150 21 Praha 5

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - poskytování sociálních služeb

 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

 

4. Kontaktní spojení

4.5 Adresa internetové stránky

www.ddunhost.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-5473890237 Kód banky: 0100

 

6. IČO

71234411

 

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@ddunhost.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): izjkjf3

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, Berounská 500, 273 51 Unhošť

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 

11. Předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

  • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V současné době Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

15. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

16. Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING