.  

  Vítejte na stránkách Domova Unhošť,

          poskytovatel sociálních služeb

 

aktualizace k 4. 11. 2020

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme Vám tímto, že v našem zařízení se i přes dodržovaná hygienická opatření vyskytl u některých našich klientů i personálu pozitivní nález na COVID 19. Všechna další opatření jsou řízena Hygienickou stanicí.

 

aktualizace ke 13. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ

 

Dle Usnesení Vlády ČR č. 998 ze dne 8.10.2020, se s účinností od dne 9.10.2020 zakazují návštěvy v Domově Unhošť. Toto krizové opatření má platit do 25.10.2020.

Výjimku tvoří návštěvy za klienty v terminálním stádiu a za klienty ve velmi špatném psychickém stavu (po předchozím diagnostikování tohoto stavu specialistou – psycholog, psychiatr).

Případné změny a aktualizace sledujte na našich stránkách www.ddunhost.cz

 Pro své blízké můžete přinést nákupy - potraviny či hygienické pomůcky, a to v pevných neporušených obalech. (nevhodné jsou dorty, chlebíčky apod.)

Vše bude vydezinfikováno, a poté doručeno. Nákupy budete předávat personálu vždy u brány, nesmíte vstupovat na náš pozemek a přijít do kontaktu s klienty.

Prosíme vás, abyste přinesli nákup vždy po telefonické dohodě, a to v přiměřeném množství. Tel: 774 412 140

Každý všední (pracovní) den v době od: 7,30 - 15,00 hod.

Nabízíme Vám možné zprostředkování videohovoru s Vaší blízkou osobou přes WhatsApp , Skype nebo Messenger. Najdete nás pod jménem Domov Unhost.

Videohovory Vám zprostředkují naši sociální pracovníci každý všední den od 9-15 hod., po předešlém zavolání a domluvení termínu na tel: 774 412 140.     

Videohovory pak budou zprostředkovány na tato čísla:

tel: 725 438 990 - Skype, Messenger, WhatsApp

tel: 775 898 749 - WhatsApp

tel: 775 898 748 – WhatsApp

 

MIMO UVEDENÉ HODINY NEBUDE MOŽNÉ Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ ZPROSTŘEDKOVAT PŘEVZETÍ BALÍČKŮ A VIDEOHOVORY.

 

Děkujeme za pochopení

 

                                                               Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                              ředitelka 

 

aktualizace k 5. 10. 2020

Tento týden od 5. 10.2020 - 11. 10. 2020 byl vyhlášen APSS ČR a MPSV ČR jako týden sociálních služeb, který je spojen se dnem otevřených dveří ve všech zařízeních sociálních služeb. Z důvodu současné krizové situace a ochrany našich klientů se den otevřených dveří v našem Domově nebude konat.

Děkujeme za pochopení.

                                                                         Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                        ředitelka

 

aktualizace k 24. 9. 2020

Vzhledem k Nařízení KHS Středočeského kraje č. 6/2020, kde se důrazně doporučuje omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb, přistupujeme s okamžitou platností k následujícímu:

 • Zákaz vstupu osobám do 15 ti let
 • Návštěva uvnitř budovy může zůstat pouze 30 minut
 • Změna návštěvní doby každý den od 14 – 18 hodin
 • Pouze jedna návštěva na pokoji
 • Max. 2 osoby za jedním klientem
 • Pouze jedna návštěva v jeden na čas na kulturní místnost v přízemí, v kulturní místnosti v patře a ve vestibulu v přízemí
 • Maximálně 2 návštěvy za klientem týdně
 • Nadále platí objednávání návštěv na tel. čísle 774 412 140        (pouze ve všední den mezi 7.00 – 15.30)

 

                                                                         Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                       ředitelka 

 

aktualizace ke 14. 9. 2020

Vážení návštěvníci našeho Domova,

vzhledem k epidemiologické situaci žádáme o důsledné dodržování zakrytí úst a nosu v budově Domova. Současné žádáme, aby se návštěvy realizovali především ve venkovních prostorech a abyste se vyhýbali úzkému tělesnému kontaktu s klienty.

Od úterý 15.9. budou návštěvy možné pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle: 774 412 140.

Děkujeme za respektování a za pochopení.

 

                                                                       Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                       ředitelka 

                                       

 

aktualizace k 1. 7. 2020

Vážení návštěvníci našeho Domova, 

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR i nadále trvají doporučení níže popsaná.

Vzhledem k našim personálním možnostem, pokud chcete přijít na návštěvu, musíte přijít do 16,30 hod., ale opustit zařízení musíte nejpozději v 18,00 hod.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. 

 

                                                                         Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                       ředitelka 

      

aktualizace k 22. 6. 2020

Vážení návštěvníci našeho Domova, 

omlouváme se, ale vzhledem k současné situaci, budou níže uvedená doporučení ředitelky pro návštěvy Domova i nadále v platnosti.

Jediná změna, která bude od 22. 6.  platná, bude v bodu č. 1., kdy na pokoj klienta mohou přijít 2 osoby včetně dětí ve věku nad 7 let.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                         Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                       ředitelka 

 

 

DOPORUČENÍ ŘEDITELKY ORGANIZACE

PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA UNHOŠŤ

aktualizace 9. 6. 2020

 

Vážení návštěvníci našeho Domova,

zdvořile Vás žádáme o respektování těchto doporučení a zvýšenou ohleduplnost ke klientům naší organizace, kteří jsou skupinou, jež je nejvíce ohrožena onemocněním COVID-19. V našem zařízení pobývá mnoho desítek osob v seniorském věku, přičemž rozšíření onemocnění COVID-19 by mohlo mít pro naše klienty fatální následky. Se zřetelem k těmto okolnostem tedy zdvořile žádáme o respektování těchto základních doporučení:

 

 1. Na návštěvu klienta ve venkovních prostorách mohou ve stejný čas přijít maximálně 3 osoby včetně dětí ve věku nad 3 roky. Na návštěvu na pokoj klienta mohou přijít 2 osoby včetně dětí ve věku nad 10 let.
 2. Náš Domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:30 - 11:30 hodin a 13:30 - 16:30 hodin.
 3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka Domova krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.
 4. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor našeho Domova si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka u vstupu do budovy. V případě návštěvy klientů na pokojích Vám budou také u vstupu do budovy k dispozici jednorázové rukavice.
 5. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce (roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do Domova obstarat samostatně). Po celou dobu návštěvy našeho Domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.
 6. Při vstupu do budovy změří pracovník Domova každému příchozímu návštěvníkovi bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do Domova vpuštěn.
 7. Při hlavním vstupu do budovy jsou na zemi umístěny antibakteriální rohože, přes které prosím vždy projděte.
 8. Návštěvníci našeho Domova jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.
 9. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru Domova, v prostoru kulturních místností a vestibulů. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 1 hodinu.  Na pětilůžkových pokojích mohou probíhat návštěvy současně u 2 klientů, na třílůžkovém a dvoulůžkovém pokoji u 1 klienta.
 10. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.
 11. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho Domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho Domova.
 12. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho Domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.
 13. Toto doporučení je vyvěšeno na webových stránkách Domova (www.ddunhost.cz), na nástěnkách v budově, při vstupech do budovy a na našem facebookovém profilu (Domov Unhošť).
 14. Případné změny v tomto doporučení jsou možné s ohledem na aktuální stav pandemie nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, jakož i na doporučení státních orgánů, a budou též vyvěšeny a zveřejněny. 

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, obraťte se prosím na pověřené zaměstnance našeho Domova, nebo nás kontaktujte prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

V Unhošti dne 9. 6. 2020

 

                                      Jménem klientů a zaměstnanců Domova Unhošť

                                                              Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                                ředitelka

 

 

 

 

 

DOPORUČENÍ ŘEDITELKY ORGANIZACE

PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA UNHOŠŤ

 

Vážení návštěvníci našeho Domova,

jsme rádi, že můžeme od pondělí 25. 5. 2020 otevřít naši organizaci pro návštěvy. I nadále se nicméně snažíme co nejvíce ochránit zdraví Vašich blízkých i personálu našeho Domova, přičemž s ohledem na aktuální stav pandemie nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, jakož i doporučení státních orgánů, vydáváme pro návštěvníky naší organizace níže specifikovaná doporučení. Návštěvníky naší organizace zdvořile žádáme o respektování těchto doporučení a zvýšenou ohleduplnost ke klientům naší organizace, kteří jsou skupinou, jež je nejvíce ohrožena onemocněním COVID-19. V našem zařízení pobývá mnoho desítek osob v seniorském věku, přičemž rozšíření onemocnění COVID-19 by mohlo mít pro naše klienty fatální následky. Se zřetelem k těmto okolnostem tedy zdvořile žádáme o respektování těchto základních doporučení:

 

 1. Na návštěvu klienta ve venkovních prostorách mohou ve stejný čas přijít maximálně 2 osoby bez dětí do 15 let věku. Na návštěvu na pokoj klienta může přijít pouze 1 osoba bez dětí do 15 let věku.

 

 1. Náš Domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:30 - 11:30 hodin a 13:30 - 16:30 hodin.

 

 1. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka Domova krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.

 

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor našeho Domova si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka u vstupu do budovy. V případě návštěvy klientů na pokojích Vám budou také u vstupu do budovy k dispozici jednorázové rukavice.

 

 1. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce (roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do Domova obstarat samostatně). Po celou dobu návštěvy našeho Domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.

 

 1. Při vstupu do budovy změří pracovník Domova každému příchozímu návštěvníkovi bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do Domova vpuštěn.

 

 1. Každý návštěvník obdrží na recepci k dispozici jednorázové návleky na obuv, ve kterých se bude pohybovat po vnitřních prostorách Domova.

 

 1. Návštěvníci našeho Domova jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.

 

 1. Návštěvy se mohou s klientem pohybovat pouze po areálu Domova.

 

 1. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru Domova, v prostoru kulturních místností a vestibulů. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 1 hodinu.  Na pětilůžkových pokojích mohou probíhat návštěvy současně u 2 klientů, na třílůžkovém a dvoulůžkovém pokoji u 1 klienta.

 

 1. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.

 

 1. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho Domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho Domova.

 

 1. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho Domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.

 

     14. Toto doporučení je vyvěšeno na webových stránkách Domova                   (www.ddunhost.cz), na nástěnkách v budově, při vstupech do                   budovy, na hlavní bráně a na našem facebookovém profilu                         (Domov Unhošť).

 

      15.  Případné změny v tomto doporučení jsou možné s ohledem na                 aktuální stav pandemie nového typu koronaviru označovaného                 jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, jakož i           na doporučení státních orgánů, a budou též vyvěšeny a                             zveřejněny.

 

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, obraťte se prosím na pověřené zaměstnance našeho Domova, nebo nás kontaktujte prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

 

V Unhošti dne 20. 5. 2020

 

 

                                                  Jménem klientů a zaměstnanců Domova Unhošť

                                                       Ing. Lenka Ungerová, MPA 

                                                                       ředitelka PO

                                                                                                          

 

 

Vážení rodinní příslušníci, známí a přátelé  klientů našeho Domova,

rádi bychom se s vámi podělili o poznatky , které v souvislosti s nouzovým stavem způsobeným nákazou Covid – 19 přinesla doba, po kterou byly a jsou stále zakázány návštěvy seniorů, ale především trvá dále zákaz donášení potravin, pochutin a výrobků podléhající rychlé zkáze / chlebíčky, dorty, brambůrky…./.

Během tohoto období jsme zaznamenali pokles a později i vymizení dyspeptických potíží u klientů  /nevolnost,zvracení, průjmy/. 

Na základě těchto poznatků bychom vás rádi do budoucna požádali o spolupráci v tom smyslu, abyste zvážili jaké potraviny, pochutiny aj. svým příbuzným a známým při vašich návštěvách přinesete.  Doporučujeme raději balené trvanlivé potraviny v přiměřeném množství, které je klient schopen zkonzumovat.

V zařízení je strava klientům podávána pětkrát denně. Jídelní lístek je tvořen nutriční terapeutkou ve spolupráci se zdravotním úsekem a to na základě ordinace diety jednotlivým klientům praktickým lékařem a jinými odbornými lékaři individuálně na základě lékařských diagnóz.

Nutriční terapeutka dbá na to, aby strava byla vyvážená a aby skladba potravin a způsob zpracování odpovídal daným dietám a normám.

Tím , že klientům v dobré víře přinesete pro ně nevhodné potraviny, je můžete poškodit na jejich zdraví. Chtěli bychom vás tedy požádat o větší spolupráci se zdravotními sestrami, která vám rády poradí, co je pro kterého klienta vhodné a co ne.  V případě vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Mudr. Eva Rathová                                     Ilona Čermáková                        Praktická lékař                                           Vrchní sestra                                                          

 

Vážení návštěvníci,

informujeme, že od 4. 5. 2020 můžete pro své blízké přinést nákupy - potraviny či hygienické pomůcky, a to v pevných neporušených obalech. (nevhodné jsou dorty, chlebíčky apod.)

Vše bude vydezinfikováno, a poté doručeno. Nákupy budete předávat personálu vždy u brány, nesmíte vstupovat na náš pozemek a přijít do kontaktu s klienty.

Prosíme vás, abyste přinesli nákup vždy po telefonické dohodě, a to v přiměřeném množství. 

Tel: 774 412 140 /každý všední den v době od: 7,30 - 15,00 hod.

Děkujeme za pochopení.

 

V souvislosti s aktuální situací ve věci šíření virového onemocnění Covid-19 stále platí zákaz návštěv. Zároveň informujeme o následujících opatřeních, ke kterým jsme v souvislosti s novým typem koronaviru přistoupili:

1) Sledujeme informace, jsme ve spojení s KHS;

2) Máme plán preventivních opatření;

3) Máme plán krizových opatření v případě karantény;   

4) V případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen;

5) Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah.                                                                   

                                                                                Ing. Lenka Ungerová, MPA

                                                                       ředitelka PO

 

 

z venku lesk_2.png                                              

 

 

                               Příspěvková organizace 

  

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního p. rojektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků. 

 

 

Změna velikosti písma

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

132085
ddunhost_pata.png