.  

  Vítejte na stránkách Domova Unhošť,

          poskytovatel sociálních služeb

 

aktualizace k 27. 4. 2021

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ

DO DOMOVA UNHOŠŤ 

 

V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 6.4.2021 o přijetí krizového opatření se upravují podmínky pro návštěvy v Domově Unhošť. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Krajské hygienické stanice je podmínkou dodržování preventivních hygienických opatření:

° S platností od pondělí 12.4.2021 jsou v našem Domově povoleny návštěvy za určitých podmínek.

° Objednání (rezervace) návštěvy nejpozději 1 den před plánovanou návštěvou na tel.: 775 898 749. Pouze v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.                                                                                      Na jiném čísle, v jiném čase nebo jiným způsobem nejsou rezervace možné!

° Povoleny jsou 2 osoby na klienta starší 15-ti let, po dobu nejdéle 30 minut, max. 1x týdně. 

° Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní dny a hodiny:

 

PONDĚLÍ 10:00 – 11:00 hodin   13:30 – 15:30 hodin

STŘEDA  10:00  – 11:00 hodin   13:30 – 15:30 hodin

PÁTEK     10:00 – 11:00 hodin   13:30 – 15:30 hodin

SOBOTA  13:30 – 15.30 hodin

NEDĚLE  13:30 – 15.30 hodin

 

° Návštěvy se uskutečňují v prostorách vestibulu Domova, po dohodě se zdravotní sestrou výjimečně na pokojích klientů. Návštěvy NESMÍ NA POKOJE KLIENTŮ BEZ POVOLENÍ!!! POKUD TO BUDE PERSONÁLEM ZJIŠTĚNO, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

° Kdo může vykonat návštěvu v Domově Unhošť:

1) Návštěvník, který předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. Nebo předloží doklad (minimálně ve formě SMS).

2) Návštěvník, který předloží potvrzení (písemně nebo ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvoval test PCR, či antigenní test, a to s negativním výsledkem.

3) Návštěvník, který předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

4) Návštěvník, který nespadá do žádné výše uvedené kategorie, a absolvoval POC antigenní test s negativním výsledkem přímo v našem Domově, před provedením návštěvy. Testování o víkendech z kapacitních důvodů neprovádíme! Provedení testu není zpoplatněno.

° Délka návštěvy je 30 minut. Pokud budete test absolvovat v našem Domově, doporučujeme se dostavit cca 15 minut před objednaným časem.

 ° Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro zadávání prováděných testů a výsledků do evidence. Návštěvě bude změřena teplota a je nutné si vydezinfikovat ruce.

° Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy na dýchacích cestách nasazen respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěvník vybalí z originálního obalu až v přítomnosti pracovníka Domova, který je bude vpouštět do budovy. Během návštěvy nesmí ochranné prostředky sundávat!

POKUD NÁVŠTĚVNÍK NEBUDE DODRŽOVAT VÝŠE UVEDENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

 

aktualizace k 12. 4. 2021

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO KLIENTY

Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Výše uvedená opatření se nevztahují pro klienty, kteří předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

  

aktualizace k 1. 2. 2021

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD 1.2.2021!

Rezervace návštěv a donáška balíčků pro klienty bude pouze na tel. čísle: 775 898 749.

Rezervace na jiném telefonním čísle nebude možná!

 

aktualizace k 22. 12. 2020

INFORMACE PRO KLIENTY

 

                    DOPORUČENÍ PRO KLIENTY, KTEŘÍ ODCHÁZEJÍ MIMO ZAŘÍZENÍ DOMOVA

Dodržujte prosím všechny preventivní opatření tak, aby nedošlo ke zpětné nákaze u ostatních klientů Domova.

Dodržujte prosím zejména tato opatření:

  • Když odcházíte mimo zařízení Domova – vždy mějte nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (musíte si zařídit vlastní, není možné si ho u nás zakoupit)
  • Nenavštěvujte vnitřní prostory, kde se schází více než 2 osoby
  • Ve vnitřních a i venkovních prostorách mějte vždy na dýchacích cestách správně nasazen respirátor
  • Účinnost respirátoru je 4 hodiny
  • Při návštěvě vnitřních prostor /obchody, služby apod./ si při vstupu vydezinfikujte ruce
  • Omezte návštěvy vnitřních prostor na nutné minimum
  • Při kontaktu se svými rodinami doporučujeme mít vždy nasazený respirátor
  • Po každém pobytu mimo Domov počítejte s tím, že budete umístěni na izolaci po dobu 6-7 dnů.

Dodržením preventivních hygienických opatření ochráníte své zdraví a nevystavíte nebezpečí nákazy COVID 19 klienty a zaměstnance Domova Unhošť.

                                                          

Děkujeme za pochopení

                                                                                                            zaměstnanci Domova Unhošť

 

desatero_aktual 8.12..PNG

                                    

                                                                                                                                                                        

  

z venku lesk_2.png                                              

 

 

                               Příspěvková organizace 

  

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního p. rojektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků. 

 

 

Změna velikosti písma

13. 5. Servác

Zítra: Bonifác

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

145152
ddunhost_pata.png