.  

  Vítejte na stránkách Domova Unhošť,

          poskytovatel sociálních služeb

 

aktualizace k 12. 4. 2021

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ

DO DOMOVA UNHOŠŤ 

V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 6.4.2021 o přijetí krizového opatření se upravují podmínky pro návštěvy v Domově Unhošť. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Krajské hygienické stanice je podmínkou dodržování preventivních hygienických opatření:

° S platností od pondělí 12.4.2021 jsou v našem Domově povoleny návštěvy za určitých podmínek.

° Objednání (rezervace) návštěvy nejpozději 1 den před plánovanou návštěvou na tel.: 775 898 749. Pouze v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. Na jiném čísle, v jiném čase nebo jiným způsobem nejsou rezervace možné!

° Povoleny jsou 2 osoby na klienta, po dobu nejdéle 30 minut, max. 1x týdně.

° Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní dny a hodiny:

  PONDĚLÍ 10:00 – 11:00 hodin  13:30 –15:30 hodin

  STŘEDA  10:00 – 11:00 hodin  13:30 – 15:30 hodin

  PÁTEK     10:00 – 11:00 hodin  13:30 –15:30 hodin

  SOBOTA                                    13:30 –15.30 hodin 

  NEDĚLE                                     13:30 –15.30 hodin

 

° Návštěvy se uskutečňují v prostorách vestibulu Domova, po dohodě se zdravotní sestrou výjimečně na pokojích klientů. Návštěvy NESMÍ NA POKOJE KLIENTŮ BEZ POVOLENÍ!!! POKUD TO BUDE PERSONÁLEM ZJIŠTĚNO, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

° Kdo může vykonat návštěvu v Domově Unhošť:

1) Návštěvník, který předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. Nebo předloží doklad (minimálně ve formě SMS).

2) Návštěvník, který předloží potvrzení (písemně nebo ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvoval test PCR, či antigenní test, a to s negativním výsledkem.

3) Návštěvník, který předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

4) Návštěvník, který nespadá do žádné výše uvedené kategorie, a absolvoval POC antigenní test s negativním výsledkem přímo v našem Domově, před provedením návštěvy. Testování o víkendech z kapacitních důvodů neprovádíme! 

° Délka návštěvy je 30 minut. Pokud budete test absolvovat v našem Domově, doporučujeme se dostavit cca 15 minut před objednaným časem. Provedení testu není zpoplatněno.

° Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro zadávání prováděných testů a výsledků do evidence. Návštěvě bude změřena teplota a je nutné si vydezinfikovat ruce.

° Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy na dýchacích cestách nasazen respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěvník vybalí z originálního obalu až v přítomnosti pracovníka Domova, který je bude vpouštět do budovy. Během návštěvy nesmí ochranné prostředky sundávat!

POKUD NÁVŠTĚVNÍK NEBUDE DODRŽOVAT VÝŠE UVEDENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

 

aktualizace k 23. 3. 2021

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ

DO DOMOVA UNHOŠŤ 

V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 18.3.2021 (č.296) o přijetí krizového opatření se upravují podmínky pro návštěvy v Domově Unhošť. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Krajské hygienické stanice je podmínkou dodržování preventivních hygienických opatření:

°    S platností od pondělí 22.3.2021 jsou v našem Domově povoleny návštěvy za určitých podmínek.

°    Objednání (rezervace) návštěvy nejpozději 1 den před plánovanou návštěvou na tel.: 775 898 749. Pouze v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. Na jiném čísle, v jiném čase nebo jiným způsobem nejsou rezervace možné!

°    Povoleny jsou 2 osoby na klienta, po dobu nejdéle 30 minut, max. 1x týdně.

°    Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní dny a hodiny:

PONDĚLÍ      10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

STŘEDA        10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

PÁTEK           10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

 °    Návštěvy se uskutečňují v prostorách vestibulu Domova, po dohodě se zdravotní sestrou výjimečně na pokojích klientů. Návštěvy NESMÍ NA POKOJE KLIENTŮ BEZ POVOLENÍ!!! POKUD TO BUDE PERSONÁLEM ZJIŠTĚNO, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

°  Kdo může vykonat návštěvu v Domově Unhošť:

1) Návštěvník, který předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. Nebo předloží doklad (minimálně ve formě SMS).

2) Návštěvník, který předloží potvrzení (písemně nebo ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvoval test PCR, či antigenní test, a to s negativním výsledkem.

3) Návštěvník, který předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

4) Návštěvník, který nespadá do žádné výše uvedené kategorie, a absolvoval POC antigenní test s negativním výsledkem přímo v našem Domově, před provedením návštěvy. Testování o víkendech z kapacitních důvodů neprovádíme! Provedení testu není zpoplatněno.

 °    Délka návštěvy je 30 minut. Pokud budete test absolvovat v našem Domově, doporučujeme se dostavit cca 15 minut před objednaným časem.

°    Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro zadávání prováděných testů a výsledků do evidence. Návštěvě bude změřena teplota a je nutné si vydezinfikovat ruce.

°    Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy na dýchacích cestách nasazen respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěvník vybalí z originálního obalu až v přítomnosti pracovníka Domova, který je bude vpouštět do budovy. Během návštěvy nesmí ochranné prostředky sundávat!

POKUD NÁVŠTĚVNÍK NEBUDE DODRŽOVAT VÝŠE UVEDENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, NÁVŠTĚVA BUDE IHNED UKONČENA!!!

 

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO KLIENTY

Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Výše uvedená opatření se nevztahují pro klienty, kteří předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

 

aktualizace k 2. 3. 2021

POZOR, ZMĚNA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ!

Od 2.3.2021 budou probíhat návštěvy pouze v tyto dny: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK a to za stávajících podmínek!

Tímto se ruší návštěvy: ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA, NEDĚLE A SVÁTKY.

Znovu upozorňujeme, že donášení balíčků pro klienty je možné pouze v pracovních dnech od 7-15 h, a to po předem provedené telefonické domluvě na tel. č.: 775 898 749.

Toto opatření platí do odvolání. Případné další změny prosím sledujte na našich stránkách.

Děkujeme za pochopení!

 

 

aktualizace k 1. 2. 2021

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OD 1.2.2021!

Rezervace návštěv a donáška balíčků pro klienty bude pouze na tel. čísle: 775 898 749.

Rezervace na jiném telefonním čísle nebude možná!

 

 

 

aktualizace k 22. 12. 2020

INFORMACE PRO KLIENTY

 

                    DOPORUČENÍ PRO KLIENTY, KTEŘÍ ODCHÁZEJÍ MIMO ZAŘÍZENÍ DOMOVA

Dodržujte prosím všechny preventivní opatření tak, aby nedošlo ke zpětné nákaze u ostatních klientů Domova.

Dodržujte prosím zejména tato opatření:

  • Když odcházíte mimo zařízení Domova – vždy mějte nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (musíte si zařídit vlastní, není možné si ho u nás zakoupit)
  • Nenavštěvujte vnitřní prostory, kde se schází více než 2 osoby
  • Ve vnitřních a i venkovních prostorách mějte vždy na dýchacích cestách správně nasazen respirátor
  • Účinnost respirátoru je 4 hodiny
  • Při návštěvě vnitřních prostor /obchody, služby apod./ si při vstupu vydezinfikujte ruce
  • Omezte návštěvy vnitřních prostor na nutné minimum
  • Při kontaktu se svými rodinami doporučujeme mít vždy nasazený respirátor
  • Po každém pobytu mimo Domov počítejte s tím, že budete umístěni na izolaci po dobu 6-7 dnů.

Dodržením preventivních hygienických opatření ochráníte své zdraví a nevystavíte nebezpečí nákazy COVID 19 klienty a zaměstnance Domova Unhošť.

                                                          

Děkujeme za pochopení

                                                                                                            zaměstnanci Domova Unhošť

 

 

aktualizace k 4. 12. 2020

PRAVIDLA PRO UMOŽNĚNÍ VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ

DO DOMOVA UNHOŠŤ

 

V souvislosti s rozvolněním opatření proti koronaviru COVID 19, bychom Vás rádi informovali o podmínkách uskutečňování návštěv v Domově Unhošť. Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Krajské hygienické stanice je podmínkou dodržování preventivních hygienických opatření:

°    S platností od pondělí 7. 12. 2020 jsou v našem Domově povoleny návštěvy za určitých podmínek.

°    Návštěvy jsou povoleny POUZE PO PŘEDEM DOMLUVENÉ TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE NEJMÉNĚ JEDEN DEN DOPŘEDU!!! NEOBJEDNANÉ NÁVŠTĚVY NEBUDOU VPUŠTĚNY DO BUDOVY DOMOVA UNHOŠŤ

°    Návštěvu si lze zarezervovat na tel. číslech: 774 412 140, 725 994 537. Volejte  pouze v pracovních dnech 7:00 – 15:00

°    Povoleny jsou 2 osoby na klienta, po dobu nejdéle 30 minut, max. 1x týdně.

°    Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní dny a hodiny:

PONDĚLÍ      10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

UTERÝ          10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

STŘEDA        10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

ČTVRTEK      10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

PÁTEK           10:00 – 11:00 hodin      13:30 – 15:30 hodin

SOBOTA                                              13:30 – 15.30 hodin

NEDĚLE                                              13:30 – 15.30 hodin

 

°    Návštěvy se uskutečňují v prostorách vestibulu Domova, po dohodě se zdravotní sestrou   výjimečně na pokojích klientů.

°    Podmínkou návštěvy je, že každý návštěvník buď předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19. Nebo předloží doklad (minimálně ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvoval test PCR, či antigenní test, a to s negativním výsledkem. Další možností je, že bude přetestován v Domově antigenním testem před provedením návštěvy. Provedení testu není zpoplatněno, návštěva je však povinna vyplnit údaje nezbytné k provedení antigenního testu. Testování o víkendech neprovádíme z kapacitních důvodů. Doporučujeme tato odběrová místa, která je vhodné předem kontaktovat a domluvit se na podmínkách

           Oblastní nemocnice Kladno – tel. 602 432 653

           SCIMED Kladno, Fr. Kloze 2313, tel. 721 677 216

           LAB IN Kladno, Nám. Svobody 1636, tel. 800 183 675

           GHC Praha, Letiště V.Havla, Aviatická, Praha 6, tel. 739 500 500

           Medical Servis DAVEPO s.r.o., Masarykova 1363, Rudná, tel. 770 600 606

           CITY LAB s.r.o., Pelzova 59, Hostivice, tel. 724 051 280

 °    Délka návštěvy je 30 minut, počítáno od potvrzení negativního výsledku testu. Pokud budete test absolvovat v našem Domově, dostavte se prosím 15 minut před objednaným časem.

°    Osobám, jejichž výsledek antigenního testu bude pozitivní, NEBUDE návštěva povolena. Bude   nutné neprodleně kontaktovat svého praktického lékaře.

°    Návštěvník musí vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s údaji, které jsou nezbytné pro zadávání prováděných testů a výsledků do evidence. Návštěvě bude změřena teplota a je nutné si vydezinfikovat ruce.

°    Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy na dýchacích cestách nasazen respirátor typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěvník vybalí z originálního obalu až v přítomnosti pracovníka Domova, který je bude vpouštět do budovy.

     Možnost zakoupení vhodného respirátoru FFP2 nebo KN95 v místních lékárnách:

      Lékárna Arnika , Pražská 910, Unhošť (2ks v bal. za 100,-Kč), Lékárna Cithara, Pražská 1544, Unhošť( 1ks v bal. za 85,-Kč)

°    V zájmu ochrany zdraví našich klientů je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto podmínky, a dále se řídit instrukcemi sociálních pracovnic, zdravotních sester a ostatního personálu Domova před a v průběhu návštěv. V případě porušení nebude návštěva umožněna, nebo bude předčasně ukončena.

  Děkujeme za pochopení

 

desatero_aktual 8.12..PNG

                                    

                                                                                                                                                                        

  

z venku lesk_2.png                                              

 

 

                               Příspěvková organizace 

  

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního p. rojektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků. 

 

 

Změna velikosti písma

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

143616
ddunhost_pata.png