popis.png

 

Druh poskytované sociální služby: domov pro seniory

Sociální služba je poskytována: 130 klientům.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65 - 80 let)                                                         

 • starší senioři (nad 80 let)

Do Domova Unhošť, si mohou podat žádost o poskytování sociální služby senioři (i manželské dvojice a druh-družka) z České republiky, přednost mají senioři žijící ve Středočeském kraji a senioři v tíživé sociální situaci (akutní nedostatek péče, hrozba vystěhování, špatné rodinné vztahy, úmrtí partnera,…)

 

Poslání

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Posláním služby je podpora klientů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Posláním služby je podporovat klienty v jejich soběstačnosti, vytvářet klidný a bezpečný domov, potřebné zázemí a přirozené prostředí, ve snaze umožnit prožití důstojného způsobu života a zachovat klientům jejich dosavadní společenské kontakty. Poskytované služby podporují uživatele v jejich soběstačnosti, vedou je dle jejich možností a schopností k seberealizaci, motivují je k aktivnímu přístupu k životu a k začleňování do místní komunity.

 

Cíle a Vize

Vizí Domova Unhošť je, aby v roce 2026  byla organizací, která:

 1. poskytuje kvalitní sociální službu v souladu s právními normami ČR

 2. neposiluje závislost uživatele na sociální službě, podporuje jejich soběstačnost

 3. podporuje uživatele v budování či udržení přirozených vztahů v rámci komunity

 4. poskytuje sociální služby v bezpečném a příjemném prostředí

 5. intenzivně spolupracuje s rodinami a blízkými svých uživatelů

 

Strategickými cíli organizace jsou:

 • zlepšení nutriční péče - na základě setkávání ze stravovací komise budou požadavky uživatelů zohledněny při sestavování jídelníčku (vize bod a.)

 • dokončit rekonstrukci domova ve všech částech (vize bod d)

 • v rámci rekonstrukce budovat maximálně dvoulůžkové pokoje (vize bod d.) 

 • revitalizovat zadní část zahrady (vize bod d.)

 • do systému individuálního plánování sociální služby zahrnout v čem uživatele podporujeme, aby si udržel svoji soběstačnost, byl co nejméně závislý na sociální službě a udržoval své vztahy v rámci běžné komunity (vize bod b, c) 

 • do systému jednání se zájemcem o služby a individuálního plánování sociální služby zahrnout spolupráci s rodinou a blízkými našich uživatelů (vize bod e)

 • rozšířit nabídku volnočasových aktivit o zoo koutek (vize bod a) 

 

Cílová skupina:

 • senioři, kteří jsou ještě při hlavních úkonech soběstační

 • senioři s poruchou hybnosti, vnímání, komunikace

 • senioři se sníženou fyzickou aktivitou, soběstačností a sebe péčí 

 • manželské dvojice, druh – družka

 

Služby neposkytujeme jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci

 • osoba trpí poruchou osobnosti, která by narušovala kolektivní soužití 

   
   

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb

příspěvková organizace

 

 

Změna velikosti písma

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

149311
ddunhost_pata.png