popis.png

 

Druh poskytované sociální služby: domov pro seniory

Sociální služba je poskytována: 130 klientům.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladší senioři (65 - 80 let)                                                         

 • starší senioři (nad 80 let)

 • osoby mladší 65 let, které jsou v plném invalidním nebo starobním důchodu a do Domova byli přijati ještě před účinností zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Další osoby této věkové skupiny již Domov nepřijímá.

Do Domova Unhošť, si mohou podat žádost o poskytování sociální služby senioři (i manželské dvojice a druh-družka) z České republiky, přednost mají senioři žijící ve Středočeském kraji a senioři v tíživé sociální situaci (akutní nedostatek péče, hrozba vystěhování, špatné rodinné vztahy, úmrtí partnera,…)

 

Poslání

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb, je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Posláním služby je podpora klientů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Posláním služby je podporovat klienty v jejich soběstačnosti, vytvářet klidný a bezpečný domov, potřebné zázemí a přirozené prostředí, ve snaze umožnit prožití důstojného způsobu života a zachovat klientům jejich dosavadní společenské kontakty. Poskytované služby podporují uživatele v jejich soběstačnosti, vedou je dle jejich možností a schopností k seberealizaci, motivují je k aktivnímu přístupu k životu a k začleňování do místní.

 

Cíle

Vizí Domova Unhošť je, aby v roce 2026  byla organizací, která:

 1. poskytuje kvalitní sociální službu v souladu s právními normami ČR

 2. neposiluje závislost uživatele na sociální službě, podporuje jejich soběstačnost

 3. podporuje uživatele v budování či udržení přirozených vztahů v rámci komunity

 4. poskytuje sociální služby v bezpečném a příjemném prostředí

 5. intenzivně spolupracuje s rodinami a blízkými svých uživatelů

 

Konkrétněji k cílům poskytování sociálních služeb:

 • usnadnění života ve stáří

 • zachování nebo zvýšení soběstačnosti a mobility, s možností podílet se na dění kolem sebe

 • uspokojování individuálních cílů a potřeb uživatele 

 • zajištění klidu a bezpečí

 • udržení a rozšíření osobních, příbuzenských i společenských kontaktů 

 • zajištění práv uživatelů návazně na práva ostatních uživatelů a personálu

 • umožnit seberealizaci uživatele při respektování jeho míry soběstačnosti

 • v případě potřeby zabezpečení odborné zdravotní  péče pokud ji zdravotní stav uživatele vyžaduj
    

Cílová skupina:

 • senioři, kteří jsou ještě při hlavních úkonech soběstační

 • senioři s poruchou hybnosti, vnímání, komunikace

 • senioři se sníženou fyzickou aktivitou, soběstačností a sebe péčí 

 • manželské dvojice, druh – družka

 

Služby neposkytujeme jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci

 • osoba trpí poruchou osobnosti, která by narušovala kolektivní soužití

 • osoba je hluchoněmá nebo se jedná o osobu s úplnou slepotou

 • osoba má diagnostikovánu Alzheimerovu chorobu nebo Roztroušenou sklerózu

   
   
   
   

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb

příspěvková organizace

 

 

Změna velikosti písma

26. 1. Zora

Zítra: Ingrid

 

 

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

113181
ddunhost_pata.png